Beregner ca besparelse av solcellene for en måned/periode

  Eks: 39 kr
  Eks: 141 øre
  Eks: 4.95 øre, står på fakturaen
  Eks: 405 kr NB! Kan også være minus beløp
Sum   Eks: 1900 kr, positivt tall
 i øre   Eks : 96 kr, utbetalt for å ha spart nettet ved salg, positivt tall
  Eks : 850 kwt
  Eks :2005 kwt
  Eks: 01.04.2023-01.05.2023 1005 kwt
  Eks: 01.04.2023-01.05.2023 801 kr, positivt tall