Sandtangen ved Goksjø

Veldig fin sand her, lit brå dypt. Fint å padle kano i hele Goksjø. Det spesielle med Goksjø er at de største innløpene og utløpet finnes i samme ende av innsjøen, nemlig i nord. Storelv og Skorgeelva er de største innløspelvene, Hagneselva er utløpselva. Hagneselva går ned til Åsrumvannet og videre ut i Numedalslågen. Goksjø er derfor en del av den verneverdige Numedalslågen.

 
Noen flere bilder
GoksjøKjerringland