Tallakshavn

Viktig vær og overvintringshavn for tidligere tiders kysttrafikk. Gamle jernfortøyninger på fjellet kan enda sees. Småbruket Tallakshavn ser man fra kyststien. Det har også bodd loser i Tallakshavn.