Ditt energiforbruk


Daglig energiforbruk

Beregner ditt daglig energiforbruk i forhold til kjønn, vekt og aktivitetsnivå. Formelen er hentet fra boken "Bevar deg vel", utgitt av Landsforeningen for kosthold. Se dokumentet Vekt-Helse fra Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet Du trenger Acdobat reader for å lese det.

Man kan i kalkulatoren velge mellom aktivitetsnivå "Veldig lavt", "Lavt", "Middels", "Høyt" og "Veldig høyt". "Høyt" kan velges av kroppsarbeidere, "Veldig høyt" av toppidrettsutøvere. De fleste ligger på "Veldig lavt" og "Lavt".

Å vite energibehovet ditt er interessant når du ønsker å slanke deg. Et daglig energiinntak 300 - 500 kcal mindre enn energiforbruket skal gi et vekttap på 0,2-0,5 kg per uke og ca 10% vekttap på 6 måneder.


Kjønn   
Alder  
Aktivitestnivå   
Vekt  Kg